Amazing Number 9

posted on 24 Aug 2007 08:09 by gelukkig in story
จะเห็นได้ว่าเลข ๙ เป็นเลขที่คนไทยนิยมชมชอบกันเหลือเกินเห็นได้จากการนิมนต์พระสงฆ์ก็จะ นิมนต์ ๙ รูปหรือธนบัตรทั่วไปและ ธนบัตรที่พิมพ์ในโอกาสต่าง ๆ ถ้ามีเลข ๙ ล่ะก็ คนไทยถือว่าเป็น โชคดีเป็นเหมือนสิ่งมงคลนำโชคเลขทีเดียวจึงอยากยกลักษณะเด่น ๆ ของเลข ๙ มาคุยให้ฟังกันดังนี้ครับ๑. เลขเก้าเป็นเลขที่มีค่ามากที่สุดของเลขฐานสิบ เมื่อถึงเลขเก้า ก็ต้องขึ้นหลักใหม่เสมอ๒. เสียงของคำว่า เก้า พ้องกับเสียงของคำว่า ก้าว ซึ่งมีความหมายไปในทางบวก คือความก้าวหน้า๓. ตัวอักษรตัวที่ 9 ของภาษาอังกฤษคือตัว I แปลว่า ฉันและตัวอักษรตัวที่ 9 ของภาษาไทยคือ ฉ ก็อาจจะหมายถึงคำว่า ฉัน ด้วยก็ได้๔. เลขเก้าของภาษาไทยไปบังเอิญเขียนคล้ายกับคำว่า โอม ในภาษาฮินดู ซึ่งแปลว่า จักรวาล๕. เลขเก้าเป็นเลขของจักรวาลเพราะ สุริยจักรวาลของเราก็มีดาวเคราะห์อยู่ ๙ ดวง๖. เลขเก้า กับเลข 6เป็นภาพกลับด้านซึ่งกันและกัน อาจหมายถึงเป็นภาพสะท้อนกลับของกันและกันนั่นหมายถึงเป็นสิ่งที่มีความหมายตรงกันข้ามกับ ซึ่งคนตะวันตกเชื่อว่า เลข ๖ เป็นเลขเกี่ยวกับภูติผีปีศาจเกี่ยวกับเรื่องของซาตาน ซึ่งตรงข้ามกับ เลข ๙ ซึ่งคนไทย ดั้งเดิมเชื่อในเรื่องของสิ่งที่เป็นมงคล ซึ่งสอดคล้องกับภาพกลับด้านกันของ ตัวเลขทั้งสอง มีลักษณะคล้ายกับตัวอย่าง ของคำว่า มารถ้าเขียนใหม่โดยเรียงอักษรจากหลังมาหน้าจะกลายเป็น คำว่าราม พระรามก็คือ พระนารายณ์นั่นเอง แล้วพระนารายณ์ ก็คือเทพที่ต้องอวตารมาสู้กับมารเลข ๙ กับ Mathematics๑. เลขเก้านั้นถ้านำไปคูณกับเลขอะไรก็ตามผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็น 9ทุกครั้ง มาดูตัวอย่างกัน9 * 8 = 72 ( 7 + 2 = 9 )9 * 756 = 6,804 ( 6 + 8 + 4 = 18 ;... 1 + 8 = 9 )99 * 999 = 98,901 ( 9 + 8 + 9 + 1 = 27 ;... 2 + 7 = 9 )999 * 756 = 755,244 ( 7 + 5 + 5 + 2 + 4 + 4 = 27 ;... 2 + 7 = 9 )๒. จำนวนใด ๆ ลบด้วยผลบวกของแต่ละหลักของตัวมันเองจะหารด้วยเลข 9 ลงตัวเช่น 47 - ( 4 + 7 ) = 36 ( ซึ่งหาร 9 ลงตัว ) 176 - ( 1 + 7 + 6 ) = 162 ( หาร 9 ลงตัว )234567812 - ( 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 1 + 2 ) = 2345677767 ( หาร 9 ) !!!๓. ครึ่งหนึ่งของเลข ๙ (๔.๕) ก็แสดงความประหลาดใจได้เช่นกัน4.5 * 2 = 9 4.5 * 34 = 171 ( 1 + 7 + 1 = 9 )4.5 * 1 = 4.5 ( ตัดจุดทศนิยมออกจะได้ 4 + 5 = 9 )4.5 * 11 = 49.5 ( 4 + 9 + 5 = 18 ;... 1 + 8 = 9 )4.5 * 51 = 229.5 ( 2 + 2 + 9 + 5 = 18 ;... 1 + 8 = 9 )เมื่อนำมาบวกกับจำนวนใด ๆ ก็ได้จำนวนนั้น เช่น4.5 + 2 = 6.5 ( 6 + 5 = 11 ;... 1 + 1 = 2 )4.5 + 50 ( 5 + 0 = 5 ) = 54.5 ( 5 + 4 + 5 = 14 ;... 1 + 4 = 5 )4.5 + 70 ( 7 + 0 = 7 ) = 74.5 ( 7 + 4 + 5 = 16 ;... 1 + 6 = 7 )4.5 + 452.23 ( 4 + 5 + 2 + 2 + 3 = 16 ;... 1 + 6 = 7 ) = 456.73 ( 4 + 5 + 6* 7 + 3 = 25 ;... 2 + 5 = 7 )๔. ผลคูณของเลข 9 สองชุด และผลบวกของเลข 9 สองชุดเดียวกันนี้ เมื่อนำมารวมกัน จะมีจำนวนที่มี แต่เลข 9 ที่ เท่ากัน ตัวอย่างเช่น( 999 * 9 ) + ( 999 + 9 ) = 9,999( 99 * 99999 ) + ( 99 + 99999 ) = 9,999,999

Comment

Comment:

Tweet

โหหหห ตัวเลขเยอะอ่ะ ตาลาย แต่เลขที่เราชอบมากที่สุด ก้อ คือ เลข เก้า นะ

#1 By สหาย (125.24.8.194) on 2007-08-25 22:10